Uf, to byla fuška!

Takže jsme se prokousali nudnými paragrafy a můžeme pokračovat v uvolněném duchu. Pokud některou z povinností nesplníte, hrozí vám sankce až ve stovkách tisíc korun! Je třeba upozornit, že již při inzerování nabídky k prodeji, nebo pronájmu musíte uveřejnit ukazatele energetické náročnosti! Průkaz energetické náročnosti budov má platnost deset let, jestliže tedy již deset let marně nabízíte v inzerátech svůj lovecký zámeček, musíte si nechat průkaz zpracovat znovu! Pokud je ale ten zámeček kulturní památkou, pak PENB nepotřebuje vůbec.

Kde není PENB třeba

Již jsme zmínili budovy do 50m2 plochy a také kulturní památka. K tomu mohou náležet i budovy v památkových rezervacích či zónách, kde by např.zateplení změnilo výrazně charakter vzhledu budovy – to posuzuje odbor památkové péče. Dále to neplatí u budov používaných obvykle k bohoslužbám a náboženským účelům, u staveb pro rodinnou rekreaci a u průmyslových a zemědělských budov, kde roční spotřeba energie nepřesahuje 700 gigajoulů (GJ), plus případy přestaveb, kde se energetickým auditem prokáže nevhodnost technická či ekonomická s ohledem na životnost budovy a její provozní účel.