Sportovní utkání

Jak jednotliví sportovci poznají na závodech, ke komu patří? To podle toho, co mají oni a ostatní na sobě. Tím,